Is in Amharclann Naomh Mícheál, Ros Mhic Thriúin a bhí féile Coirm ar bun ar an Déardaoin, 8 Feabhra, agus scoileanna ó Loch Garman, Port Láirge, Ceatharlach agus fiú Baile Átha Cliath páirteach ann ! Roghnaigh gach scoil an téama dá seó féin, agus bhí meascán de mhíreanna -drámaíocht, ceol, amhránaíocht, scéalaíocht, aithriseoireacht, rince agus a leithéid – i ngach ceann. Bhí deis ag gach scoil tallanna éagsúla a gcuid scoláirí, ón rang céanna nó ó ranganna éagsúla, a chur i láthair. Bhain na scoláirí sult as seónna a chéile a fheiceáil, agus chuir an fear grinn iomráiteach, ‘Giggles’, go mór leis an tsiamsaíocht don lucht féachana, lena chuid geaitsíochta idir mhíreanna! Bhí an léirmheastóir, Liam Mac a’Mhaoir, an-mholtach faoi na seóanna ar fad a léiríodh, agus bhronn sé go leor gradaim ar na scoileanna – comhghairdeas leo ! Seo roinnt grianghraif ón bhféile !